Witamy na stronie naszej placówki
Oferujemy
:

  • profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry
  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN (zajęcia gwarantujące wszechstronny rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i intelektualnej)
  • ciekawe formy i metody pracy
  • dobrze wyposażone sale zajęć i ogród przedszkolny ze sprzętem rekreacyjno-zabawowym
  • realizację procesu opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczego według indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci
  • prawidłowo zbilansowane posiłki zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci
  • bogaty wachlarz zajęć ( język angielski, rytmika, logopedia,gimnastyka korekcyjna)
  • opiekę pielęgniarską

  Placówka czynna w godzinach od 7.00 do 17.00