KONCEPCJA PRACY Przedszola i Żłobka"KRASNAL" W BISKUPICACH


Przedszkole i Żłobek KRASNAL w Biskupicach rozpoczęło swoją działalność edukacyjną w 2012r. Położone jest w spokojnej i bezpiecznej okolicy, w zaciszu leśnych drzew.

Przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek oświatowych realizujących PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zgodny z podstawą programową MEN. Nadzór pedagogiczny na placówką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Obiekt przedszkola to nowy, wolnostojący budynek parterowy z przyległym do niego ogrodzonym placem zabaw. W budynku znajdują sie przestronne, kolorowe sale zajęć dydaktycznych, szatnie. Bogate wyposażenie sal przystosowane jest do potrzeb rozwojowych dzieci - są miejsca do swobodnej zabawy, odpoczynku, poszerzania wiedzy, eksperymentowania oraz jedzenia. Wszystkie meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

KRASNAL to placówka w której znajdują się:

Przedszkole Publiczne do którego uczęszczają dzieci 6-letnie

Przedszkole Niepubliczne dla dzieci 3, 4 i 5 - letnich

Żłobek sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 3

Kadrę tworzy zespół wykwalifikowanych, dynamicznych, twórczych i pełnych entuzjazmu nauczycieli, posiadających szeroką wiedzę pedagogiczną popartą doświadczeniem. Nasi pedagodzy to pełni akceptacji i ciepła specjaliści, którzy wiedzą jak ważną rolę odgrywa okres przedszkolny w rozwoju każdego dziecka. Wspierają ich zaangażowani i sumienni pracownicy obsługi.

Organizacja dnia wiąże się z przestrzeganiem zasad rytmiczności oraz powtarzalności. Dzień rozpoczyna się od swobodnej zabawy, ćwiczeń sensorycznych, gimnastyki. Po śniadaniu
i czynnościach higienicznych dzieci uczą się i bawią. Stałym elementem dnia są spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

W żywieniu dzieci partneruje nam sprawdzony catering. Posiłki są zróżnicowane i zbilansowane. Bazują na zdrowych i starannie wyselekcjonowanych produktach. Dzieci ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi mają zapewniane diety: bezmleczną, bezglutenową a także wykluczającą pojedyncze alergeny.

Wspierając wszechstronny rozwój dzieci korzystamy z wielu sprawdzonych, ale i też innowacyjnych metod nauczania. Doskonale sprawdzają się m.in. pedagogika zabawy, metoda projektu, elementy pedagogiki Marii Montessorii, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, umuzykalnianie wg teorii uczenia sie muzyki E. E. Gordona. Aktywnie współpracujemy z bliższym i dalszym środowiskiem przedszkola.

Nasi nauczyciele dbają o budowanie dobrych relacji i więzi między dziećmi oraz odpowiedni poziom oferowanych zajęć dostosowanych do możliwości i wieku wychowanków.

Dużym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się liczne imprezy i akcje organizowane we współpracy
z rodzicami, które na stałe wpisały sie w przedszkolny kalendarz wydarzeń.